All wichtegt Material fir kennen vun doheem aus ze schaffen

Direkt heem geliwwert

Reparaturen, Toner, Tent, Pabeier, alles meiglech mat onsem

Drive-in Service

Computerbuttek

Adresse:

44, Esplanade
L-9227 Diekirch
Luxembourg

Montags – Freitags: 9:30 – 13:00 sowie 14:00 – 18:30 Uhr
Samstags: 10:45 bis 16:00 Uhr
Sonntags: Geschlossen